سه شنبه 23 مهر 1398  /  2019 15 Oct   
ساعت :  8:43 GMT  /  تهران -  12:13
ورود اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور
سخن روز
آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا
همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.
فلش
سامانه فیش حقوقی (حوزه ستادی )
کارگاه حسابداری
سمایاب
مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه
ارتباط با خزانه دار و مدیرکل مالی
کد پیگیری
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 3 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/03)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 5 شهریور 1398
 1. قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما (98/06/05)
 2. قابل توجه کلیه واحدهای تابعه سما (98/06/27)
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 6 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/06)
 2. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/06)
 3. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/06)
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 10 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/11)
 2. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/17)
 3. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/17)
 4. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/17)
اخبار مر بوط به روز شنبه 16 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/16)
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 20 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/20)
 2. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/20)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 26 شهریور 1398
 1. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/26)
 2. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/09)
 3. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/08)
 4. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/07)
 5. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/05)
 6. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/03)
 7. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/01)
 8. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/31)
 9. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/27)
 10. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/06/26)
 11. برنامه های بارگزاری شده در بخش نرم افزارهای مالی (98/07/20)